Bohoslužby

Liturgie – každou neděli v 9 hodin

Večerní bohoslužba – každý den v 18 hodin

  • V úterý je celá večerní bohoslužba sloužena v českém jazyce, dle Gorazdova sborníku. Bohoslužba trvá přibližně 25 minut.
  • V ostatní dny jsou večerní slouženy částečně v českém a církevněslovanském jazyce. Délka bohoslužeb je zpravidla 40 minut.

Změny bohoslužeb ve velkém postu:

Liturgie předem posvěcených darů

Během velkého postu, přesněji od 19. března, se každou středu a pátek od 18 hodin slouží liturgie předem posvěcených darů. Jde o starobylý obřad, při kterém věřící přijímají Tělo a Krev Kristovu.

Podmínky liturgického půstu jsou vzhledem k večerní hodině konání bohoslužby s požehnáním kněze zmírněny. Do oběda je možné jíst chléb a pít vodu, poté, pokud je třeba, může věřící pouze pít vodu.

Ve středy bude liturgie sloužena podle Gorazdova sborníku.

V pátky podle překladů o. Baudyše.

Velkopostní večerní

Během velkého postu jsou večerní bohoslužby slouženy podle zvláštního předpisu.

V úterý se večerní bohoslužba slouží podle předpisu pro velkopostní večerní z Gorazdova sborníku.

Kánon Ondřeje Krétského

Andrej Kretsky

Od pondělí 14. března do čtvrtka 17.března se po velkopostní večerní čte kánon Ondřeje Krétského.