Gorazd II. novomučedník

Pozdvihuji očí svých k horám,

odkudž by mi přišla pomoc.

Pomoc má jest od Hospodina,

kterýž učinil nebe i zemi.

(žalm 121.)