Historie chrámu sv. Gorazda v Olomouci

(fotografie chrámu si můžete prohlédnou v tomto příspěvku)

Pravoslavná církevní obec v Olomouci byla založena v roce 1924. První liturgii tu podle východního obřadu sloužil biskup Gorazd 5. července 1924. Bohoslužby byly slouženy v kapli nacházející se na ulici Božího Těla (dnešní Univerzitní ulice).

kaple Božího těla

kaple Božího těla

kaple Božího těla

kaple Božího těla – současný stav

Před pravoslavnou obcí stál velký úkol – vybudování vlastního chrámu. Byl zřízen stavební výbor. Do jara 1936 se na veřejných sbírkách vybráno 30.000 Kčs. Bohužel cílová částka byla mnohonásobně vyšší. Rozpočet uváděl potřebnou sumu 3.500.000 Kčs. Zdálo se, že stavba chrámu je ohrožena. Byl zvolen nový výbor. Organizování sbírek bylo natolik úspěšné, že již 9. 5. 1937 bylo možné uzavřít smlouvu se stavitelem Nemečkem, který vykonával dozor. O měsíc později, 13. června 1937, byl biskupem Gorazdem posvěcen základní kámen.

Chrám sv. Gorazda

Chrám sv. Gorazda

Stavbu chrámu projektoval a vedl protojerej Vsevolod Kolomacký. Na stavbě se podíleli věřící nejen finančními dary (například manželé Skácelovi, kteří prodali dům a peníze věnovali na chrám), ale i prací. Proti úspěšně pokračující stavbě chrámu začala silná agitace s požadavkem zastavení stavby. I tato překážka však byla překonána.
29. května 1939 za hojné účasti pravoslavných i jinověrných byl chrám vysvěcen metorpolitou Dositejem a biskubem Gorazdem. Chrám je zasvěcen sv. Gorazdovi, arcibiskubu moravskému. V hlavním prestolu, který se dnes nachází v kapli sv. novomučedníka Gorazda biskuba českého a moravskoslezského (spolusvětitele chrámu), byly uloženy ostatky sv. Averkije.
Za druhé světové války, po tzv. heydrichiádě, byl chrám od podzimu 1942 až do května 1945 uzavřen. Okupační správa v něm zřídila skladiště.Po osvobození byl opět vrácen pravoslavné obci a sloužil svému původnímu účelu. Válečnými událostmi chrám velmi utrpěl. Byla poškozena věž, střecha i fasáda. Opravy se opět ujal protojerej Kolomacký, který provedl pozlacení kopule. Zlato bylo získáno z darů věřících. První bohoslužby byly v chrámě slouženy už 13. května 1945 otcem J. V. Šedivým.
V roce 1950 se chrám sv. Gorazda stal katedrálním chrámem. Olomouc je od té doby stálým sídlem biskupa olomoucko-brněnské eparchie.
V rozmezí let 1985 – 1987 se uskutečnila generální oprava chrámu. Finanční prostředky byly z velké části poskytnuty státem. Zlato na nové pozlacení kopulí, jakož i mnohé části vnitřního vybavení, jsou darem Ruské pravoslavné církve. Tato oprava probíhala též ve znamení ekumenické spolupráce mezi pravoslavnou olomoucko-brněnskou eparchií a olomouckým římsko-katolickým arcibiskupstvím.
V současné době se v chrámu slouží denně. Bohoslužby probíhají jazyce  českém a církevněslovanském.

Historie, Nové příspěvky

Obrázek Historie chrámu sv. Gorazda v Olomouci