JESSEHO (JIŠAJŮV) STROM

Pod tímto názvem nalezneme zvyk pravoslavných rodin, vztahující se k vánočnímu období. Jedná se o soubor biblických čtení, která nás provázejí celým předvánočním půstem.

V jedenácté kapitole proroka Izajáše čteme:

1 I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. 2 Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.“

Stejně jako roste strom, postupujeme zvolna jednotlivými příběhy vzhůru, od stvoření světa až po narození Spasitele. Je nám předkládána genealogie spásy, předem stanovená a završená příchodem Ježíše Krista.

Samotné čtení z Bible je doprovázeno i výtvarnou částí, kterou ocení zvláště malé děti. Ke každému dni se váže nějaká událost či osobnost, která je znázorněna malým výrobkem. Tento symbol či ornament můžeme s dětmi jednoduše namalovat na papír, nebo vyrobit z filcu, látky, moduritu, dřevěných špejlí. Propracovanost výrobku bude záviset na zdatnosti dítěte (i rodičů) a časových možnostech.

První věcí, kterou je však nutno připravit je strom (odtud název zvyku). Na tento strom se každý den připevňují jednotlivé výrobky.

Provázanost duchovního čtení a následné práce rodičů s dětmi na výrobku, upevňuje, jak získané vědomosti, tak rodinnou sounáležitost. Dává nám možnost zpomalit spěch všedních dnů a tam, kde tomu tak ještě není, zavést pravidlo denního čtení z Písma.

Čtení na jednotlivé dny ke stažení zde ve formátu pdf.

Čtení na jednotlivé dny ke stažení zde ve formátu docx.

Seznam jednotlivých čtení.

Pro inspirace se zde můžete podívat na některé výrobky:

Jesseho strom

Jesseho strom

Jesseho strom

Jesseho strom

Jesseho strom

Jesseho strom

Ornamenty

Ornamenty

Ornamenty

Ornamenty

Ornamenty

Ornamenty

Jesseho strom, Nové příspěvky, Ostatní, Výuka náboženství

Obrázek Jesseho (Jišajův) strom