Nové příspěvky

LITURGIE NA ZÁKLADECH VELKOMORAVSKÉHO CHRÁMU V MIKULČICÍCH 24.5.2014

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční pouť do Mikulčic, kde bude dne 24. května sloužena svatá liturgie na původních základech cyrilometodějského […]

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční pouť do Mikulčic, kde bude dne 24. května sloužena

svatá liturgie na původních základech cyrilometodějského chrámu z 10. století.

Začátek bohoslužby je v 10 hodin.

Mikulčice jsou významným nalezištěm památek z období Velké Moravy, místem působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina – Cyrila a sv. Metoděje. Byly zde objeveny základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů a pozůstatky mohutného valu. Je zde též zřízena stála archeologická expozice.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Bližší informace o Mikulčicích a památníku.

Fotografie z předešlých let:

PICT0014

PICT0076PICT0002