Pascha 2014

Paschální liturgie – 20. dubna 2014. Katedrální chrám sv. Gorazda v Olomouci. Po liturgii následovala hostina konaná v zahradě chrámu.