ROMAN SLADKOPĚVEC

Svátek slavíme 1. října

Roman Sladkopěvec 6. století

sv. Roman Sladkopěvec 6. století

Roman Sladkopěvec se narodil na počátku 6. století v Syrském městě Emessa (Homs).

Byl vysvěcen na diakona a sloužil v chrámu Vzkříšení v Bejrůtu. Většina pramenů se shoduje, že během panování císaře Anastasia I. odešel do Konstantinopole.

Legenda praví, že neměl hudební sluch a jeho hlas byl tak hrozný, že mnozí ze shromážděných se zděsili, když jej uslyšeli. Pro tento nedostatek si vytrpěl mnoho ponižování.

Na svátek narození Krista se mu ve snu zjevila Bohorodice. Požehnala mu a nechala ho sníst svitek, který mu podala. Když se probudil, velebil Boha, protože věděl, jaký zázrak se mu stal.

 

Ráno, při bohoslužbě, když přišel čas, a kdy sv. Roman měl začít číst, byli věřící připraveni na kakofonii, která vždy následovala. Jaké však bylo jejich překvapení a úžas, když z jeho úst vyšel nádherný zpěv. Všem došlo, že se stal zázrak. Od té doby byl nazýván Sladkopěvcem (Melodist).

sv. Roman Sladkopěvec

sv. Roman Sladkopěvec

Roman měl talent na psaní hymnů jednoduchou srozumitelnou formou s příjemným rytmem. Napsal mnoho písní oslavujících tajemství vtělení, umučení a vzkříšení a křesťanský způsob života. Složil více jak 1000 hymnů.

Přesný rok jeho smrti není znám. Zesnul 1. října, nejspíše roku 555 po Kristu. Několik desetiletí po jeho smrti byl uznán svatým a ctěn v Byzanci a Arménii. Na ikonách je zobrazován v rouchu jako mladý diákon.

Nové příspěvky, Svatí

Obrázek ROMAN SLADKOPĚVEC