Změna duchovního správce Olomoucké církevní obce

K napsání této zprávy mne přivedly události související s odvoláním duchovního správce Olomoucké církevní obce, o. Petra Nováka.

Tuto neděli, 2. července, sloužil sv. liturgii spolu s o. Petrem i vladyka Izaiáš. Při závěrečné promluvě si po skončení liturgie vladyka vzal slovo a oznámil o. Petrovi a přítomným věřícím:

  • Církev děkuje otci za jeho práci
  • že zde vladyka Izaiáš zastupuje vůli Církve a ep. rady, která rozhodla, že o. Petr již dále nebude duchovním správcem v Olomouci, ale na  jiné farnosti

Tento krok byl pro nás velikým překvapením, nikdo, včetně samotného o. Petra, nic netušil. Nedozvěděli jsme se, kdo bude dále vykonávat v katedrálním chrámu duchovní správu, ani kam byl o. Petr přeložen.

Předání majetku církevní obce proběhlo hned následující den ráno do rukou vladyky Izaiáše a jeho pomocníků.

Při debatě plné emocí, která proběhla v chrámu před samotným předáním, jsme se dozvěděli, že o. Petr byl přeložen kvůli dlouhodobým stížnostem, které na něho chodily.

(Nyní si dovolím odbočení z popisu událostí. Během paschálního období však sám vladyka Izaiáš dementoval informace, že by mělo dojít k takovýmto změnám. Avšak, dle jeho slov, dnes je situace jiná, než byla tehdy.)

Na dotaz, proč nebyl tento krok projednán podle ústavy s církevní obcí, či s radou církevní obce vladyka odpověděl, že neví, kdo je v radě, protože na ep. úřadu aktuální informace nejsou. Že vše oznámil na liturgii, což je dostačující, a on neví, kde a proč by to měl ještě dále oznamovat.

Dále oznámil, že do ustanovení nového duchovního správce bude tuto činnost (ve stejném rozsahu jako o. Petr) vykonávat on sám.

Vladyka slíbil, že svolá shromáždění církevní obce, na kterém proběhne potvrzení stávající, nebo volba nové rady církevní obce. Obec bude informována o důvodech odvolání o. Petra a způsobu volby nového duchovního správce.

Vladyka též prohlásil, že do výběrového řízení na duchovního správce, které vypíše, se může přihlásit i o. Petr.

Na závěr si dovolím čistě soukromou úvahu.

Práce s lidmi je vždy komplikovaná, protože naráží na osobní sympatie a animozity. Člověk „vrůstá“ do míst, ve kterých pracuje. Lidé, se kterými se desetiletí stýká, vytvářejí úzké společenství s pevnými vazbami. Kde jinde by na tuto skutečnost měl být brán zřetel, když ne v církvi?

Do chrámu chodíme kvůli víře, kvůli vztahu k Bohu. Duchovní je zpovědníkem, rádcem, přítelem, který doprovází některé věřící od počátku jejich duchovní cesty, a naopak mnozí věřící znají podobně jeho.

Z pozice vedoucího vím, že změna na pracovišti je vždy velkým zásahem do života nejen zaměstnance, ale celého kolektivu, a je třeba se chovat citlivě. Existují rozhodnutí, která se musí učinit. Vždy však záleží na způsobu, jakým jsou prezentována a uvedena v život.

S tím souvisí i respekt a důvěra.

Nadřízenému jsem povinován poslušností z titulu jeho postavení. Kázeň je vymahatelná, nekázeň trestatelná. Avšak respekt a důvěra nárokovatelné nejsou. Ty se obtížně získávají, ale velmi rychle se ztrácejí.

Radek Jakub Štěpánek

Nové příspěvky, Pozvánky, akce, oznámení

Obrázek Změna duchovního správce v Olomouci